Kelenvölgyi hittan

Jelentkezési lap/Elsőáldozásra

2015. október 19. - Kelenvölgyi hittan

Elsőáldozás

Kedves Szülők!

 

Köszönjük, hogy segíthetünk Titeket/Önöket gyermekeitek Isten felé vezetésében, nagy vállalás ez mindkét részről!

Lehetőségeket kínálunk ebben a levélben, mindezt a Katolikus Egyház nevében tesszük.

A VALLÁSOS FEJLŐDÉS útján haladva tudást és élményeket szerzünk. Ezek indíthatnak minket elhatározásra, az Egyházhoz tartozás igényére, Jézus tanítását követve mindennapjainkban. Ezeket, a lépéseket szabad elhatározásból lehet csak megtenni. Minden ember előtt nyitva áll az Egyházhoz tartozás lehetősége, ha megismerte és elfogadta a hit útját, ezt az első lépést nevezzük KERESZTSÉGnek. Ez az út gyermeknek és felnőttnek egyaránt nyitott.

Igény szerint indítunk felnőtt hitre-vezető beszélgetéseket is, ha valaki felnőtt korban szeretne keresztelkedni. Kérjük, ezt is jelezzék!

AZ OLTÁRISZENTSÉG ÉS A BŰNBOCSÁNAT SZENTSÉGE a következő lépés a hit útján járó embernek. Legtöbb esetben ehhez is gyermekkorban járulunk először, ez az ELSŐÁLDOZÁS. Természetesen ezt még sok másik áldozás, gyónás követi, de a hagyomány szerint még így fogalmazunk. Ez a lehetőség felnőtt korban együtt van a keresztelkedéssel, ez vezeti be az embert az Egyház életébe.

 

Ezeknek a lépéseknek gyermekkorban is követelményei vannak.

1. Nem elegendő, ha a gyermek csupán hitoktatásra jár. Megfelelő tudásanyag birtokában kell lennie, emiatt a 2. ill. 3. évben rendszeres hittanóra látogatás és szóbeli tanulás is szükséges.

2. Szentségi felkészítésként az elsőáldozás évében az iskolai hitoktatás mellett heti egy délutáni hittanóra látogatása szükséges, melyet a plébánián kis csoportban biztosítunk. Ez segít a gyermekeknek a jó lelkiismeret kialakításában, a szükséges tananyag mélyebb elsajátításában.

3. Vasárnapi szentmiséken való részvétel elengedhetetlen feltétele az elsőáldozásnak. Mivel az iskola és a lakhely sokszor nagy távolságra van egymástól, a gyerekek sokszor más tempomba járnak szentmisére. Mivel így nem feltétlen látjuk a gyerekeket a szentmisén, ezért a szentmise látogatásának igazolására, szeptemberben kiosztottuk a szentmisenaplót, melyet a szentmise végén a misét tartó pappal kell aláiratni. Ha nem látjuk biztosítottnak, hogy a gyermek bekapcsolódott az Egyház életébe, akkor javasolni fogjuk, hogy még egy évig készüljön a szentségek vételére.

 

Májusban szeretnénk elsőáldozást tartani, ebben a min. 3 éve hitoktatásra járó gyermekek vehetnek részt, szülői kérésre. Ennek alapfeltétele a fent felsoroltakon kívül a gyermek érettsége és a keresztség, amit, adott esetben előtte pótolni fogunk.

Kérjük a szülőket, kitöltve, aláírva juttassák vissza hozzánk az elsőáldozásra/keresztelésre való jelentkezési papírt október 15-ig! A szülői értekezletről, további teendőkről a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket, ezért a szervezés érdekében nagy könnyebbség lenne számunkra, ha az Önök telefonos illetve elektronikus elérhetőségét is tudnánk!

 

Budapest, 2015. szeptember 26. Lancendorfer István Plébános

Szlanka Erzsébet és Szabóné Lászlóffy Katalin hitoktatók

___________________________________________________________________________

Gyermek neve:

Szül. helye, ideje:

Címe:

Anyja neve:

Elérhetőségek:

Apja neve:

Elérhetőségek:

Keresztelés helye, ideje:

 

Elsőáldozást kérem:

Keresztelést kérem:

 

Aláírás: